Közadatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  Hivatalos név Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2023.05.11.  

Előző állapot törlendő

 

Változásokat követően azonnal

 

  Székhely 8420 Zirc, József Attila u. 17-19. 2023.05.11.
  Telephely .
  Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8421 Zirc, Pf.:157 2023.05.11.
  Telefonszám +36 88 593-600 2023.05.11.
  Faxszám +36  88 593-618 2023.05.11.
  Központi elektronikus levélcím zirckorhaz@zirckorhaz.hu 2023.05.11.
  A honlap URL-je www.zirckorhaz.hu 2023.05.11.
  Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Tel: +36 88 593 615

 

Fax: +36 88 593 618

e-mail: zirckorhaz@zirckorhaz.hu

Ügyfélfogadás helye: Igazgatás épülete, Titkárság

2023.05.11.
  Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Főigazgatói Titkárság 2023.05.11.
  Az ügyfélfogadás rendje H-Cs: 7:00-16:00, P 7:00-13:30 2023.05.11.
  Szervezeti struktúra Alapító Okirat 2023.05.11.
Organogram 2023.05.11.
SZMSZ 2023.07.06.
  A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége

Menedzsment

2024.01.03.
  A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali Szervezeti egységek vezetőnek elérhetősége 2024.05.07.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve Nem releváns     Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns    
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns    
1.3. Gazdálkodó szervezetek   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns Változásokat követően azonnal    

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns Változásokat követően azonnal  
  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns Változásokat követően azonnal  
1.4. Közalapítványok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns Változásokat követően azonnal   Változásokat követően azonnal
  A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns Változásokat követően azonnal  
  A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns Változásokat követően azonnal.  
1.5. Lapok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns Változásokat követően azonnal   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns Változásokat követően azonnal  
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns Változásokat követően azonnal  
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Felettes szervek

 

2024.01.19.  archívum Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ügyfélkapcsolat:

 

 

Belügyminisztérium >>

 

Országos Kórházi Főigazgatóság >>

2023.04.25.  archívum Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.7. Költségvetési szervek   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
  A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
   

 

1., A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat >> 2023.05.11.

archívum

Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

SZMSZ >>

 

Organogram>>

2023.07.06.


2023.05.11.

SZMSZ20211013

SZMSZ20220930

archívum

Jogszabályok listája (2023) 2023.05.11. Jogszabályok listája (2022)>>
 

Térítési díjszabályzat

2023.05.11.

archívum

Adatvédelem és adatkezelés >> 2023.05.11.

archívum

  2., Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns      
  3., A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns      
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns      
  2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns      
  3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns      
  4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns      
  5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns      
  6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns      
  7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns      
  8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns      
  9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns        
  10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns      
III. Közszolgáltatások   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító Okirat>> 2023.05.11. archívum Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító Okirat>> 2023.05.11. archívum Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  

 

Térítési díjszabályzat >>

 

2023.05.11.

 

archívum

 

 

 

archívum

Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
 

 

Házirendrend>>

2023.05.11.
  4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  

 

Térítési díjszabályzat >>

 

2023.05.11. archívum Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
IV. A szerv nyilvántartásai   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Saját fenntartású adatbázisok>> 2023.05.12. archívum Változásokat követően azonnal ,

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Adatvédelem – hatályos szabályzatok>> 2023.05.11. archívum Változásokat követően azonnal ,

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelem – hatályos szabályzatok>> 2023.05.11. archívum Változásokat követően azonnal .

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Adatvédelem – hatályos szabályzatok>> 2023.05.11.


archívum

 

archívum

Változásokat követően azonnal .

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Térítési díjszabályzat>> 2023.05.11.
V. Nyilvános kiadványok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  

Nem releváns

     
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns      
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns      
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns      
VI.  Döntéshozatal, ülések   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Nem releváns      
  2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns      
  3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns      
  4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns      
  5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns      
  6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns      
  7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns      
  8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns      
  9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns      
VII.  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns      
  2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns      
  3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns      
   

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns      
  5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns      
  6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns      
   

 

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns      
VIII. Pályázatok   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Jelenleg aktuális pályázat 2023.05.11. archívum Folyamatosan
IX. Hirdetmények   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérése>> 2023.05.11. archívum Folyamatosan
X. Közérdekű adatok igénylése   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata >> 2023.07.05.  

Az előző állapot törlendő

Negyedévente
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Főigazgatói Titkárság 2023.05.11. Az előző állapot törlendő Negyedévente
  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Tel: +36 88 593 615

 

Fax: +36 88 593 618

e-mail: zirckorhaz@zirckorhaz.hu

Ügyfélfogadás helye: Igazgatás épülete, Titkárság

2023.05.11.  

 

Az előző állapot törlendő

 

Negyedévente
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Pajzer Anna Lilla 2023.05.11. Az előző állapot törlendő Negyedévente

 

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2024.I.n.év 2024.01.09. Az előző állapot törlendő  

Negyedévente

  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns.      
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns.      
XI Különös Közzétételi listák   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista>>

 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény, valamint a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti különös közzétételi lista>>

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista>>

2023.05.11. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista.

A belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek és intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 16/2023 (VI.9) BM utasítás 19. pontja szerinti közzétételi adatok.

Adományok nyilvántartása 2024.04.24    
           

  3. Gazdálkodási adatok                 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések        Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  

2023.IV.n.év

2024.01.23. 2022. év
2023.I.n.év
2023.II.n.év
2023.III.n.év
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem volt 2022-ben   Nem volt 2021-ben A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
IV. A működés eredményessége, teljesítmény 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Járóbeteg-ellátás 2023.I.
Járóbeteg-ellátás 2023.II.
Járóbeteg-ellátás 2023.III.

Fekvőbeteg ellátás 2023.I.
Fekvőbeteg ellátás 2023.II.
Fekvőbeteg ellátás 2023.III.

2023.12.19.

Járóbeteg-ellátás 2021
Járóbeteg-ellátás 2022

Fekvőbeteg ellátás 2021
Fekvőbeteg ellátás 2022

 
V. Közzétételi egység: Működési statisztika 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2024.I.n.év 2024.04.16.

2022.I.n.év

2022.II.n.év

2022.III.n.év

2022.IV.n.év

2022. éves

2023. I.n.év
2023.II.n.év
2023.III.n.év
2023.IV.n.év
2023.éves

Negyedévente
3.2. Költségvetések, beszámolók   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
 

I. Éves költségvetés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként Költségvetés 2023
2023.05.12.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 I.

2019 II.

2020 I.

2020 II.

2021

2022

A változásokat követően azonnal

 

II. Számviteli beszámolók 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként)   2023.05.12. 2013


2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

A változásokat követően azonnal
 

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (beszámolókként) Könyvvizsgálói jelentés 2021 2023.05.08. A változásokat követően azonnal
3.3. Költségvetések, beszámolók   Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
I. A foglalkoztatottak
  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024. I. negyedév  2024.04.08. 2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2023. I. negyedév 
2023. II. negyedév 
2023. III. negyedév
2023. IV. negyedév
Negyedévente
  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2024. I. negyedév  2024.04.08. 2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2023. I. negyedév 
2023. II. negyedév 
2023. III. negyedév
2023. IV. negyedév 
Negyedévente
  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2024. I. negyedév  2024.04.08. 2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2023. I. negyedév 
2023. II. negyedév 
2023. III. negyedév
2023. IV. negyedév 
Negyedévente
II. Támogatások
  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns      
  2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns      
  3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns      
  4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns      
III. Szerződések
  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

2023 II.

2024.01.29.

2020
2021
2022
2023

A döntés meghozatalát követő 60. napig
IV. Koncessziók
  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns      
V. Egyéb kifizetések
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns      
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések EFOP-2.2.19-17-2017-00034 2023.05.11.  

https://www.zirckorhaz.hu/korhazunkrol/palyazatok/

Negyedévente
VII. Közbeszerzés
  1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési kimutatás

2023.10.13.  

2022. évi közbeszerzési terv

2022. évi kimutatás

Negyedévente