Rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó foglalkoztatás a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben

tmop_6_2_4_b_12_2_2014_0016_c_fekvo. Széchenyi 2020. Befektetés a jövőbe. Európai Szociális Alap. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását. Rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó foglalkoztatás a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben. A támogatás összege:23,29 milló forint.

 

Sikeresen zárul a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 3. foglalkoztatási programja
október 26.

 

Intézményünk a 2007-2013-as Európai Uniós pályázati ciklus során a 3. foglalkoztatási programot zárja 2015. őszén. Harmadik projektünk során az előzőekben felvett összesen 20 fő után további 8 szakember foglalkozását tette lehetővé az elnyert 100%-os vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás.

A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet folyamatosan fejlődik, bővül, egyre szélesebb körű egyéni kezeléseket kínál az egészségügy terén, melyben kiemelkedik a mozgásszervi és újabban a kardiológiai rehabilitációs tevékenység. A részben saját forrásból, részben pedig támogatásokból (Uniós és hazai) fejlesztett épület- és eszközállomány egyre több lehetőséget biztosít, azonban ezzel együtt növekvő munkaerőt is igényel.

Ennek ismeretében az intézmény vezetése a lehetőségekhez, szükségletekhez mérten bővíti a humán kapacitást is, melyekhez lehetőségei alapján igyekszik a vissza nem térítendő támogatások minél szélesebb körét igénybe venni.

Jelen projektünk célja kiemelten a Közép-Dunántúli Operatív Program keretein belül, régiós konzorciális projekt keretében megvalósított fejlesztésünk humánerőforrás-igényének kielégítése volt. Ennek keretében összesen 8 fő felvételére került sor: 6 fő egészségügyi szakdolgozó, közöttük 4 OKJ-s ápoló, 1 diplomás ápoló, 1 gyógymasszőr, valamint 2 nem egészségügyi, de a betegellátásban közvetlenül résztvevő dolgozó, a higiéniai csoport vezetője valamint dokumentáció kezelő került felvételre 2014. őszén. A projekt megvalósítása 2015. őszén zárul, az elnyert támogatást (23,29 millió Ft) teljes egészében fel tudtuk használni.

A munkakörök fenntartása minimális személyi változásokkal megvalósult, valamint a továbbiakban is megtörténik, hiszen kiemelt célunk – hűségprogramunkkal is alátámasztva – a magas képzettségű, elhivatott egészségügyi dolgozóink megtartása.

A dolgozók munkavégzésükkel hozzájárultak a betegellátás színvonalának további növeléséhez, ezzel pedig közvetve intézményünk gyógyító tevékenységének fokozásához.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!

Záró sajtóközlemény (PDF)

 


 

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZTATÁS
A ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZETBEN
2014. november

 

Projektgazda: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

Projekt időtartama: 2014. augusztus 1. – 2015. szeptember 30.

Ezen belül foglalkoztatás időtartama: 2014. szeptember 1. – 2015. szeptember 30.

Támogatás összege, projekt összköltsége: 23 294 125 Ft (100 % vissza nem térítendő támogatás)

Támogatás forrása: Európai Szociális Alap, az Új Széchenyi Terv / Széchenyi 2020 támogatási rendszeren keresztül

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Titkársága
A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet két sikeres TÁMOP-finanszírozású foglalkoztatási projekt gazdájaként (melyek közül az egyik még folyamatban van) a 2014-ben elérhető, célzottan a rehabilitációs kivitelezési projektekhez kapcsolódó szakemberek alkalmazásának támogatására kiírt pályázaton indult, hogy a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitációs fejlesztési projekt kapcsán fellépő szakember szükségletet támogatással tudjuk biztosítani.

A rehabilitációs projekt keretében szeptember végén adtuk át a megújult tetőteret, ahol új tornatermeket alakítottunk ki, rendeztünk be egészségügyi ellátást szolgáló gépekkel. A szolgáltatások folyamatos fejlesztésével szükségessé vált az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó személyzet létszámának növelése.

A mozgásszervi rehabilitáció bővülése miatt több lehetőség nyílik egyéni ergoterápiás és fizioterápiás kezelésekre.

A kardiológiai rehabilitáció feltételeinek megteremtése is megtörtént, a tornaterem kapacitás, illetve az eszközök rendelkezésre állnak. Ezt követően, a szükséges engedélyek beszerzésével megindul a kardiológiai rehabilitáció is, együttműködésben a Balatonfüredi Állami Szívkórházzal.

Az előbbiek miatt, a következő szakmákban vált szükségessé a foglalkoztatotti létszám bővítése:

– 4 fő OKJ-s ápoló

– 1 fő diplomás ápoló

– 1 fő masszőr

– 1 fő kórházhigiéniai csoportvezető

– 1 fő egészségügyi dokumentáció kezelő

A projektben foglalkoztatni tervezett, megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakembereket 2014. augusztus-szeptember folyamán sikerült kiválasztani, munkába állásuk szeptember – október folyamán történt.

A munkatársakat 2015. szeptember végéig EU támogatással tudjuk foglalkoztatni, majd ezt követően legalább további 13 hónapig előírás és vállalásunk a munkakör fenntartása, a dolgozók tovább foglalkoztatása, de természetesen célunk a folyamatosan, hosszú távon történő alkalmazás, hiszen a szolgáltatások folyamatos magas szinten történő végzése hozzájárul Intézményünk jó híréhez.

 

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály bemutatása, intézményünk pozícionálása az egészségügyi struktúrában

Az 1990-es évek végén, az egészségügyi ellátórendszer átalakítása során a korábbi aktív ellátások sorra csökkentek le, szűntek meg, és ekkor, a 70 aktív ágy mellett jelent meg 30 rehabilitációs ágy is. 2001és 2006 között szélesedett a járóbeteg szakellátás palettája, növekvő szakellátási kapacitások jellemzik ezt az időszakot. 2006 októberében került átadásra az új, 833 millió forintos céltámogatásból, zöldmezős beruházásként megvalósult kórházi épület, amelyben a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály került elhelyezésre. A Kórház azonban évek óta folyamatos pénzügyi nehézségekkel küzdött, a működtetés egyre nehezebbé vált.

2007. április 01-től az egészségügyi miniszter döntése alapján a Kórházban valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátás megszűnt, helyette mozgásszervi rehabilitációs (75 ágy) és krónikus belgyógyászati (62 ágy) ellátást nyújtó krónikus fekvőbeteg kapacitást működtethet napjainkig, összesen 137 ágyon.

Ez az út akkor a lakosság számára nagyon kedvezőtlen volt, azonban az utóbbi időszakban már látható, hogy ezzel a váltással intézményünk egy olyan irányba indult, amely egyrészről lehetővé tette fennmaradását, másrészt, a folyamatos fejlesztések, és a magasan kvalifikált szakembercsapat segítségével országos szinten is elismert, és – részben a csodás természeti adottságai miatt – közkedvelt helye lett a mozgásszervi rehabilitációnak. A szakorvosok, gyógytornászok, ápolók, szakdolgozók együttes munkája segítségével számos beteget segítettünk már hozzá, hogy mozgásában jelentős javulás állhasson be a bekerüléshez képest.

Az osztályt folyamatosan fejlesztjük, legutóbb szeptember végén adtuk át az épület tetőterében az újonnan kialakított tornatermeket, és a projekt keretében beszerzett eszközöket is, melyek megalapozták a jelenlegi foglalkoztatási projektet. A rehabilitáció fejlesztésének célja az volt, hogy sokkal több hely létrehozásával jelentősen bővíteni tudjuk az egyéni kezelések körét. Ehhez a hely adott volt, így a szakemberek felvételével vált teljessé a lehetőség.

A felvett dolgozóink az elmúlt hetekben mind megismerték új, kellemes körülményeket biztosító környezetüket, bízunk benne, hogy ők is jól érzik majd nálunk magukat, illetve betegeink számára is további lehetőségeket fog jelenteni a bővült szakemberállomány.

 

A projektben foglalkoztatni tervezett, megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberek a vezetőség körében. A projektben foglalkoztatni tervezett, megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberek. Tárgyaló asztalnál.

 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA. Széchenyi2020. Európai Unió, Európai Szociális Alap. Magyarország Kormánya. Befektetés a jövőbe.

Nyitó sajtóközlemény