Lakosság közeli ellátások komplex fejlesztése a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben 2009-2015 TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0052

Lakosság közeli ellátások komplex fejlesztése a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben 2009-2015

TIOP_Retro_Zirc_vegl-page-001. Széchenyi 2020. Befektetés a jövőbe. Európai Regionális Fejlesztési Alap. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását. Lakosság közeli ellátások komplex fejlesztése a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben 2009-2015. A támogatás összege: 315.38 milló forint.

A kedvezményezett neve: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

A projekt címe: Lakosság közeli ellátások komplex fejlesztése a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben 2009-2015

A szerződött támogatás összege: 315 379 442 Ft

A támogatás mértéke 100 %

A projekt befejezési dátuma : 2015. 12. 30.

A projekt azonosító száma: TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0052

A projekt tartalmának bemutatása:

A Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, majd 2012-től Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet a 2007-2013 közötti Európai Uniós pályázati ciklusban végzett legnagyobb fejlesztése a járóbeteg szakellátó központ felépítése volt, melyhez kapcsolódóan intézményünk több egyéb saját, önerős finanszírozású fejlesztést végzett el. Ezek a beruházások azért voltak szükségesek, hogy az intézmény a szakellátó központ építésére felkészüljön, illetve az építés következtében megváltozó körülményekhez alkalmazkodjon.

A Széchenyi 2020 program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.8. A-15/1 kódszámú, 2015-ben megjelent pályázati kiírása lehetőséget biztosít arra, hogy a célcsoportba tartozó egészségügyi ellátó intézmények, közöttük a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet is, vissza nem térítendő támogatást igényeljen az elmúlt időszakban önerőből-azaz nem uniós költségvetésből- megvalósított, a TIOP – 2. prioritáshoz illeszkedő infrastrukturális beruházásaihoz.

A pályázat keretén belül a 2009-2015 közötti időszakban a kórház önerőből megvalósított beruházásait kívánja szerepeltetni, mely beruházások szorosan illeszkednek a TIOP 2 prioritás céljaihoz, a lakosság közeli ellátások színvonalának növeléséhez építészeti, eszköz és informatikai fejlesztések révén.
A projekt a kórházi struktúra átalakítása érdekében önerőből 3 épületen elvégzett kivitelezési munkákat, a célokhoz illeszkedő orvosi eszköz- és informatikai beszerzéseket kívánja elszámolni.

A Kórházban 2007-ben megszűnt aktív ellátás, ami jelentős struktúra átalakítással járt. A szakmapolitikai elképzeléseknek megfelelően az intézmény lakosság közeli kistérségi emelt szintű járóbeteg, krónikus fekvőbeteg, egynapos sebészeti, nappali kórházi ellátásokat nyújt. Ezek a feladatok a kormány egészségpolitikai célkitűzéseinek figyelembe vételével lettek meghatározva.
A struktúra átalakítási folyamat főbb állomásai:
2009-ben elbontásra kerül a TIOP 2.1.3 beruházás érdekében a szakrendeléseknek és az igazgatásnak helyet adó elavult épületrendszer. A Kistérségi Járóbeteg Központ (KJK később JBO) kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan (2010-12) a kórház több-az uniós pályázathoz illeszkedő-önerős, a kivitelezést előkészítő és kiegészítő beruházást végzett annak érdekében, hogy a TIOP 2.1.3 beruházás kellően előkészítse és annak lezárulása után egységes intézményi szerkezet alakuljon ki. Ezeket az elemeket a TIOP2.1.3 projekt nem finanszírozta.
A, B projektelem: A lebontott szakrendelőből a járóbeteg szakrendelések elhelyezésére-2,5 éves időszakra-a Mozgásszervi rehabilitációs Osztály (MRO) épület addig beépítetlen tetőterének beépítésére, az előkészítő és kiegészítő munkák elvégzése volt szükséges, intézményi saját forrás terhére.
C, D, F projektelem: A Krónikus belgyógyászati Osztály (KBO) épületének átalakítása, felújítása, bővítése több szakaszban. A kórház szakmai profiljának és lehetőségeinek teljes kihasználása érdekében, az intézmény stratégiai, fejlesztési terveihez kapcsolódó építő munkák. A TIOP beruházás miatt részben kiürült épület felújítása a KJK építése céljából elbontott/megszüntetett funkciók elhelyezése és a működtetés biztosítása az új struktúrában.
E projektelem: Az MRO és a JBO épületek összekötése, átalakítások és kapcsolódó tűzvédelmi és informatikai beruházások, liftfelújítás.
Az építészeti elemeken túl orvosi gép- műszer beszerzések (45 db) és informatikai fejlesztések váltak szükségessé elsősorban a járóbeteg ellátás, az egynapos sebészeti műtétek és a mozgásszervi rehabilitáció színvonalának emeléséhez, az új kórházi struktúra integrált működéséhez.

A projekt tervezett költségvetése a kapcsolódó projektelemekkel együtt 329 millió Ft, melyre intézményünk 100% vissza nem térítendő támogatást igényel a 2015. december hónapban benyújtásra kerülő pályázaton.