Állásajánlat

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet az egészségügyi szolgálati jogviszony 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet:

 

 

 • Járóbeteg Ellátási Osztály szemész szakorvos munkakör betöltésére. (letölthető PDF)
 • Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

   

   

  Járóbeteg Ellátási Osztály

  szemész szakorvos munkakör betöltésére.

   

  A feladat elvégzése egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy a 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) által engedélyezett személyes közreműködői formában egyaránt történhet.

  Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő-heti 10-12 óra

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásai, az 1/2021. (XII.29.) OKFŐ Utasítás és a közös megállapodás feltételei az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Orvosi egyetem és szemészet szakvizsga
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Érvényes működési engedély
  • Érvényes MOK tagság
  • COVID védőoltás megléte

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.augusztus 01.napjától, -a pályázat elbírálását követőn-, betölthető.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022.július 10.

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: szemész szakorvos, valamint a munkakör megnevezését: szemész szakorvos

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2022. 06. 20.

   

  Dr. Vermes Tamás Károly

  főigazgató

   

 • Járóbeteg Ellátási Osztály neurológus szakorvos munkakör betöltésére. (letölthető PDF)
 • Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

   

   

  Járóbeteg Ellátási Osztály

  neurológus szakorvos munkakör betöltésére.

   

  A feladat elvégzése egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy a 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) által engedélyezett személyes közreműködői formában egyaránt történhet.

  Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő-heti 10 óra

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásai, az 1/2021. (XII.29.) OKFŐ Utasítás és a közös megállapodás feltételei az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Orvosi egyetem és neurológia szakvizsga
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Érvényes működési engedély
  • Érvényes MOK tagság
  • COVID védőoltás megléte

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.augusztus 01.napjától, -a pályázat elbírálását követőn-, betölthető.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022.július 10.

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: neurológus szakorvos, valamint a munkakör megnevezését: neurológus szakorvos

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2022. 06. 20.

   

  Dr. Vermes Tamás Károly

  főigazgató

   

 

 • KARBANTARTÓ munkakör betöltésére (letölthető PDF)

  A Csolnoky Ferenc Kórház

  az egészségügyi szolgálati jogviszony (2020.évi C. törvény) alapján pályázatot hirdet

  Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetnél

  KARBANTARTÓ

  munkakör betöltésére

   

  Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  Munkarend jellege: Általános munkarend

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok, elvárások:

  • Biztosítja az Intézmény, mint műszaki létesítmény folyamatos működőképességét.
  • Elvégzi a tervszerű megelőző karbantartási munkákat, a rendszeres ellenőrzéseket és a felmerülő hibák és hiányosságok javítását.
  • Gépkocsivezetést végez.
  • Udvarosi teendőket lát el (fűnyírás, lombgyűjtés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb).

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és az 2012.évi I. törvény alapján megállapodás szerint.

   

  Pályázati feltételek:

  • Középfokú végzettség,
  • Erősáramú villamos vagy épületgépész végzettség
  • SARS- CoV 19 koronavírus elleni védőoltás megléte
  • jó kommunikációs készség szóban és írásban
  • magabiztos felhasználó szintű számítástechnikai alapismeretek: Word, Excel
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022.július 15.

   

  A pályázattal és állással kapcsolatos bővebb információ kérhető: Müller Imre, Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet (tel: 88-593-615 vagy titkarsag@zirckorhaz.hu)

   

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Karbantartó-Udvaros, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó-Udvaros

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül.

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2022. 06. 13.

   

  Dr. Vermes Tamás Károly

  főigazgató

   

 • ANYAGGAZDÁLKODÓ munkakör betöltésére. (letölthető PDF)

  A Csolnoky Ferenc Kórház

  az egészségügyi szolgálati jogviszony (2020.évi C. törvény) alapján pályázatot hirdet

   

  Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetnél

   

  ANYAGGAZDÁLKODÓ

  munkakör betöltésére

   

  Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű Gyed-Gyes miatti fizetés nélküli szabadság idejére

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  Munkarend jellege: Általános munkarend

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok, elvárások:

  Elsődleges feladata a kórház anyagbeszerzéseinek kezelése, raktári készlet biztosítása.

  A kórház szabályzatai, valamint egyéb jogszabályok alapján előkészíti a megrendeléseket, szerződéseket.

  Nyilvántartást, adatszolgáltatást készít BVOP, KEF, DKÜ keretében beszerzett termékekről, az EKR rendszerben megindított közbeszerzésekről Az árajánlatok beszerzését, jóváhagyását követően, elkészíti a megrendeléseket, szerződéseket, gondoskodik azok továbbításáról. Kapcsolatot tart beszállítókkal, nyomon követi a megrendeléseket egészen az áru beérkezéséig. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat értelmében anyaggazdálkodó keretgazda feladatot lát el. Az intézményi költségvetés megalapozásához beszerzési tervet készít, nyomon követi a terv megvalósítását, valamint az egyes beszerzésekre vonatkozó egybeszámítási kötelezettséget. Részt vesz az évvégi leltárak és az időközi selejtezések elkészítésében.

  A kontrolling és monitoring adatszolgáltatásokhoz adatot szolgáltat beszerzésekről, felhasználásokról.

  Elvárt kompetenciák:

  • önálló, felelősségteljes, pontos, precíz, hatékony munkavégzés,
  • jó problémamegoldó képesség

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és az 2012.évi I. törvény alapján megállapodás szerint.

   

  Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Logisztikus végzettség, beszerzés területén szerzett gyakorlat
    • SARS- CoV 19 koronavírus elleni védőoltás megléte
    • jó kommunikációs készség szóban és írásban
    • magabiztos felhasználó szintű számítástechnikai alapismeretek: Word, Excel
    • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022.június 15.

   

  A pályázattal és állással kapcsolatos bővebb információ kérhető: Lukácsné Bauer Anita Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet (tel: 88-593-615 vagy titkarsag@zirckorhaz.hu)

   

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Anyaggazdálkodó, valamint a munkakör megnevezését: Anyaggazdálkodó

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül.

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2022. 05. 25.

   

  Dr. Vermes Tamás Károly

  főigazgató