A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése – EFOP-2.2.19-17-2017-00034

A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése - EFOP-2.2.19-17-2017-00034

A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése –
EFOP-2.2.19-17-2017-00034

 

  

 

A kedvezményezett neve: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

A projekt címe: A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 105 934 427 Ft

 

A támogatás mértéke 100 %

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 09. 30.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00034

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Zirci Erzsébet Kórház 2007. óta nem folytat aktív fekvőbeteg-ellátási tevékenységet, így a járóbeteg-ellátás szerepe a korábbinál hangsúlyosabban jelenik meg. Emellett krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátást és egynapos sebészetet is működtet.

 

A Kórház a 2007-es struktúraváltás után új irányba kényszerült alakítani jövőképét, lehetséges feladatait. Ebben az újragondolásban jelentős segítséget jelentett, hogy az aktív ellátásukat vesztett intézmények komoly uniós pályázati pénzeket nyerhettek el az új struktúrához illeszkedő infrastruktúra fejlesztésére. A TIOP 2.1.3. pályázatban emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelő kialakítását vállaltuk, fókuszálva a járóbeteg-ellátás bővítésére az egynapos sebészeti ellátás fejlesztése és nappali kórház kialakítása mellett.

A fejlesztés révén a járóbeteg-ellátási óraszámok harmadával növekedtek, több új szakmával bővült a paletta (urológia, gyermekgyógyászat, aneszteziológia).

 

A korábbi évek fejlesztései révén jelentősen megújult az épített infrastruktúra, azonban az orvostechnológia fejlesztés érdemben pusztán a radiológia korszerű digitális eszközökkel történő bővítését jelentette, ezáltal egyes nagy betegforgalmú szakrendelések eszközparkja változatlan maradt.

 

Jelen projektcélja, a jelenlegi épített infrastruktúra korszerűsítése, illetve ezzel összhangban a meglévő gép-, műszerpark cseréje és bővítése, az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztés célcsoportjaként az Intézmény szakrendeléseit igénybe vevő lakosságot, valamint a járóbeteg szakellátásban dolgozó munkatársakat jelöljük meg.

 

A járóbeteg-ellátás épített infrastruktúrájának fejlesztése

Jelenleg az Intézmény nem rendelkezik mindenre kiterjedő akadálymentesítéssel ez által nem biztosított teljes körűen az esélyegyenlőség megteremtése. A lift akadálymentesítése, valamint a belső közlekedési területek még jobb táblázása révén megkönnyítjük a fogyatékkal élők mozgását.

 

A járóbeteg-ellátás gép-, műszereinek fejlesztése

Diagnosztikai eszközök: ennek keretében az alábbi eszközök beszerzését tervezzük:

– szemészeti optikai koherencia tomográf

– A/B Scan/pachymetria ultrahang készülék

– vénaszkenner

– ultrahangos vizsgáló készülék

– doppler készülékhez vizsgálófej

– vérnyomásmérők

 

A Terápiás és technológiai eszközök körébe az alábbi főbb eszközök tartoznak:

– cisztroszkóp optikák

– fiberoszkóp

– cryo koagulációs készülék

– függesztőrács, kezelőágy

– kombinált UH-terápiás készülék

– mágnesterápiás készülék

– hőlégsterilizáló készükék

– sebészeti, fül-orr-gégészeti kis kézieszközök

 

 

2023.09. 29. A projekt megvalósulása

 

A projekt eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a folyamatba épített ellenőrzést követően) 2023. márciusban indult. A három részfeladat vonatkozásában a nyertes vállalkozó az ARTMED Kft. lett, 2023. júniusban velük kerültek megkötésre az adásvételi szerződések.

 

Az eszközök szállítására első körben 2023. júliusban, majd a másik két szerződés vonatkozásában 2023. szeptemberben került sor.

 

Időközben két további részfeladat megvalósítására is sor került:

 

Járóbeteg szakellátó központ liftjének akadálymentesítése (nyomógombok cseréje, hangbemondásos átalakítás)

 

Járóbeteg szakellátó központ táblarendszerének cseréje, korszerűsítése

 

 

A projekt 2023. szeptember végén befejeződött.