Hírek, újdonságok

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je Semmelweis Nap, a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszünet nap.

Ebből adódóan jövő hétfőn (2024.07.01.) a járóbetegeket ellátó szakrendelések szünetelnek a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben.

Megértésüket köszönjük!


Ismeretekkel a félelem ellen!
Kitárjuk a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház kapuit, hogy betekinthessenek a színfalak mögé, csatlakozzanak „Ismeretekkel a félelem ellen” kampányunkhoz 2024-ben! Dr. Cselik Zsolt osztályvezető úr és munkatársai várják Önöket!
🔍 Jöjjenek el, ismerjék meg az onkológiai ellátás során alkalmazott, a sugárterápia által garantálható legújabb kezelési módszereket!
🔍 Nézzék meg, hogyan működik a modern orvostudomány a gyakorlatban!
🔍 Tegyen fel minden kérdést, amely az ön vagy hozzátartozója egészségével kapcsolatban foglalkoztatja!
📆 Időpont: 2024. 04. 18., 15 óra
📍 Helyszín: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.)
Találkozzunk 15 órakor az O épületben (Onkológia épületszárny) található Betegfelvételi Iroda előtti közösségi térben!
Kérjük, regisztráljanak: kommunikacio@vmkorhaz.hu címen.
Az esemény szakmai mentora: dr. Cselik Zsolt PhD., osztályvezető, Sugárterápiás Osztály Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
💡 Ismeretekkel a félelem ellen – csak attól félünk, amit nem ismerünk! Várjuk Önöket tisztelettel!

 

Ismeretekkel a félelem ellen! Várjuk nyílt napunkra! Fókuszban a asugárterápia. 2024.04.18. 15 óra. www.csfk.hu. Dr. Cselik Zsolt phd. osztályvezető. Sugárterápiás osztály.

Tisztelt Lakosság!

A Kézsebészeti szakrendelés 2024.02.19.-től újra indul a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben. Előjegyzés és beutaló köteles szakrendelés. Időpontot a Betegfelvételi irodánál személyesen vagy 06-88- 593-610 -es telefonszámon lehet kérni.


Kötelező maszkviselés a közösségi terekben influenza és Covid fertőzés miatt.

 


 

Május a mentális egészség hónapja (általános cikk)

https://okfo.gov.hu/Hirek/majus-a-mentalis-egeszseg-honapja

 1. Krízisállapotok

https://okfo.gov.hu/Hirek/majus-a-mentalis-egeszseg-honapja—krizisallapotok

 1. Az alvás

https://okfo.gov.hu/Hirek/majus-a-mentalis-egeszseg-honapja—az-alvas

 


ASZTMA VILÁGNAPJA

(2023. május 2.)

 

Mi is az asztma?

Az asztma (asthma bronchiale) egy olyan krónikus betegség, amely bár jelenleg nem gyógyítható, hatékony és biztonságos gyógyszerekkel az esetek döntő többségében jól kezelhető, így mellette szinte teljes értékű életet lehet élni. Az asztma során a légutak falában gyulladás következik be: így mindenre reagálnak, amivel érintkezésbe kerülnek. Ezzel a fokozott „védekezéssel” azonban a légutak beszűkülnek, ezért nehézlégzés, köhögés és sok esetben fulladás jelentkezik. A betegségnek eltérő típusai és súlyossági fokai léteznek. Előbbi esetén az allergiás asztma hátterében különféle allergének állnak, míg a nem allergiás asztma a légutakat irritáló anyagok belélegzésekor vagy fizikai megterhelésre jelentkezik.

Hogyan alakul ki a betegség?

Az asztma kialakulása több tényező együttes eredménye, ami történhet gyerek- vagy felnőttkorban egyaránt, valamint ezek mellett megkülönböztetünk még szerzonális, foglalkozási, illetve nehezen kezelhető és súlyos változatát. Ennek hátterében a különféle környezeti (pl. füst, por, allergének, időjárás) és életviteli (pl. dohányzás, elhízás, megterhelő testmozgás vagy fokozott stresszhelyzet) tényezők mellett genetikai okok ugyancsak meghúzódhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a betegek több, mint fele egyúttal allergiával is küzd.

Melyek a legjellemzőbb tünetei?

Asztma leggyakoribb tünetei közé tartozik a zihálás, köhögés, mellkasi szorító érzés, légszomj. Ezek akár különböző életszakaszokban (gyerekkor, változókor, terhesség) is jelentkezhetnek. A betegség felismerését és kezelését nagyban nehezíti, hogy a tünetek meglehetősen változatosak, valamint a panaszos és tünetmentes periódusok váltják egymást. Mivel az árulkodó jelek akár hosszabb ideig elmaradhatnak, az asztmások egy része anélkül él együtt a betegséggel, hogy bármiféle orvosi ellátásban részesülne. Ezzel együtt Magyarországon akár 500 ezer asztmás beteg is lehet. Nem mindenkinél jelentkezik minden tünet: a betegek egy részénél csak időszakosan lépnek fel, kis csoportjuknál (mintegy 5%-uknál) viszont rendszeres és súlyosabb panaszok lehetnek annak ellenére, hogy a kezelésük a legnagyobb odafigyeléssel történik.

Miként történik a diagnózis és a terápia?

A diagnózis felállítása szakorvosi vizsgálattal történik. Ezek közül legfontosabbak a csúcsáramlás-mérés, a légzésfunkció-vizsgálat, a légúti válaszkészség vizsgálata, a kilélegzett nitrogén-monoxid (FeNO) mérése, illetve az allergia vizsgálat. A betegség tünetmentes állapota egyénileg beállított gyógyszeres kezeléssel, valamint életvitelbeli odafigyeléssel (pl. dohányzás elhagyása, allergének mérséklése, poros-füstös helyek kerülése stb.) érhető el. Mivel az asztma gyulladásos betegség, maga a gyulladás kezelése és kordában tartása a beteg és az orvos legfontosabb feladata. Gyógyszeres kezelésént beállításra kerül a megfelelő rohamoldó és fenntartó terápia is. Ezek olyan gyógyszerek, amelyek belégzéssel juttathatók a tüdőbe, így pontosan ott fejtik ki hatásukat, ahol arra szükség van. Fontos, hogy a páciensek megtanulják megfelelően használni az eszközüket, illetve az is, hogy megfelelő fegyelemmel használják azokat – az orvos utasításait pontosan betartva, a tünetmentes időszakokban is. Lényeges, hogy a fenntartó terápiát a betegek folyamatosan használják. Súlyosabb esetben az inhalációs készítmények mellett egyéb gyógyszerek – akár injekciós kezelés beállítása is megtörténhet.

Az asztma egészségpolitikai vonatkozásai

Az asztma előfordulási aránya világszerte jelentősen emelkedett az elmúlt évtizedekben. Ennek nyomán hazánkban is egyre nagyobb szakpolitikai hangsúlyt kap. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a teljes magyar pulmonológiai szakmával, valamint a tüdőgondozói hálózattal karöltve kormányzati szinten működik együtt az asztma még hatékonyabb diagnosztizálásának és eredményesebb terápiájának eléréséért.


NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
lktatószám:6359-2/2023/EÜIG.
Tárgy: Kötelező maszkviselés megszüntetése (Eredeti PDF)
HATÁROZAT
A 2021. október 29-én kiadott, 66340-2/2021/EÜIG iktatószámú határozatomat és annak
valamennyi módosító határozatában – a 2022. március 7-én kiadott, valamennyi egészségügyi és
szociális intézményben kötelező maszkviselést elrendelő 15144-2/2022/EÜIG számú határozatomat,
a 2023. február 20-én kiadott, 6359-1/2023/EÜIG számú határozatommal a hallássérülteket érintően
módosított – döntést, továbbá a szociális intézményekben történő maszkviselésre vonatkozó
rendelkezés hatályának felfüggesztéséről rendelkező, 2022. június 30-án kiadott 15141-3/2022/EÜIG
számú határozatomban – foglalt döntést
2023. május 1. napjával visszavonom.
Jelen határozatomat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom.
Határozatom annak közlésével végleges.
Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést
követő naptól számított 30 napon belül, a felperes székhelye szerinti közigazgatási kollégiummal
működő törvényszékhez – címzett, de a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (továbbiakban: NNK)
benyújtott keresetlevéllel.
A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (l) bekezdése szerinti felperes
és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon teijesztheti elő.
A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amely vonatkozásában a feleket jövedelmi és vagyoni
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a
védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a
perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya,
de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
INDOKOLÁS
A Kormány 2020. november 4. napjával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus vil€árvány (a továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Egészségügyi Igazgatási FŐosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tél: + 36 l 476 1100,
e-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977
2021. november l. napjától a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó
szociális intézményben meghatároztam az intézmény látogatásának, az intézmény elhagyásának és a
látogatási tilalom elrendelésének a feltételeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eiitv.)
56.§ (S) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Ehi tv.) 11.§ (S) bekezdésében, valamint a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
(a továbbiakban: NM rendelet) 2. § (l) és (2) bekezdésében foglaltak alapján.
2021 januárjában a lakosság folyamatosan növekvő átoltottsági arányára, a járványügyi helyzet
kedvező alakulására, valamint az ellátottakat a látogatás és intézményelhagyás korlátozása miatt
érintő lelki teherre tekintettel indokolttá vált fenti rendelkezés felülvizsgálata és az ellátottak
kapcsolattartási jogait korlátozó rendelkezések visszavonása.
A 77/2022.(III.4) Korm.rendelet a koronavírus viláGárvány elleni egyes védelmi intézkedések
megszüntetéséről 10.§-a 2022. március 7-től hatályon kívül helyezte az egészségügyi és szociális
intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló 31/2021. (VIII.7.) EMMI rendeletet.
A járvány szempontjából leginkább veszélyeztetett egészségügyi és szociális intézményekben
dolgozók és ellátottak védelmében, illetve az egészségügyi ellátórendszer biztonságos
működése érdekében szükségessé vált ezen intézményekben a maszkviselésre vonatkozó szabályok
meghatározása, melyre vonatkozóan a 2022. március 7-én kelt, 15144-2/2022/EÜIG számú
határozatommal intézkedtem.
A nyári időjárás kockázataiból fakadóan a maszk okozta légzési nehezítettség és az elrendelt
hőségriadó figyelembe vételével a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral történt egyeztetést
követően 2022. június 30-án kelt, 15141-3/2022/EÜIG határozatban rendelkeztem fenti
határozatomnak a szociális intézményekben történő maszkviselésre vonatkozó 3. pontjának 2022.
július l. napjától visszavonásig történő felfüggesztéséről.
A fentiek szerint meghatározott maszkviselési szabályok vonatkozásában Hivatalomhoz érkezett, a
hallássérülteket érintő hátrányos következményeivel kapcsolatos jelzés, valamint az alapvető jogok
biztosa általi – az AJB-1092/2022. számú, a hallássérült személyek kommunikációját és társadalmi
részvételét akadályozó maszkviselési kötelezettség vizsgálata tárgyában kelt jelentésében –
kezdeményezés alapján megállapítottam, hogy indokolt az egészségügyi intézmények tekintetében
előírt maszkviselési szabályok felülvizsgálata a hallássérülttel történő kommunikáció megkönnyítése
érdekében. Fentiekre tekintettel a 2023. február 20-án kelt, 6359-1/2023/EÜIG számú
határozatommal rendelkeztem a hallássérülteket illetően a maszkviselési szabályok módosításáról.
A SARS-COV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet, majd egészségügyi
válsághelyzet megszűnésére és a jelenlegi járványügyi adatokra tekintettel megállapítottam, hogy a
kötelező maszkviselés fenntartása sem az egészségügyi, sem a szociális intézményekben nem
indokolt a továbbiakban.
Fentiekre tekintettel hivatalomnál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 104. § (l) bekezdés a) pontja alapján 2023. április 19. napján hivatalból közigazgatási
hatósági eljárás indult, melynek során a fent leírtak figyelembe vételével a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.
Jelen eljárás megindítására vonatkozó értesítést az Áh. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján
mellőztem.
Döntésem kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem
rendelkeztem.Az Ákr. 85. § (6) bekezdése szerint:
,,Ha a hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárralfenyegetŐ helyzetben, valamint törvény rendelkezése
alapján a döntést nem az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő’ módon közli, a döntést
írásban is megküldi. A döntés közlésének napja ilyenkor – kizárÓlag a jogorvoslati határidŐk
számításának szempontjából – az írásbeli közlés napja. „
Jelen határozatomat az Ehitv. 11. § (S) bekezdésében és a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
2.§ (l) és (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az ÁJer. 80.-81. §-a alapján hoztam meg.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 385/2016. (XII.2.) Korm.rendelet 13. § (3) bekezdése határozza meg.
A határozat annak közlésével az Ákr. 82. § (l) bekezdésének rendelkezése alapján végleges, azonnal
végrehajthatóvá nyilvánításáról az Ehitv. 11. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.
Határozatom ellen a fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése alapján zártam ki. A
határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (l) bekezdése alapján van helye.
A Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(Kp.) 7. § (l) és 12. § (l) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (l) bekezdéses C) pontja és a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29.§ (l)
bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.törvény 608.§-án valamint az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII
törvény 9.§ (l) bekezdésén alapul. A közigazgatási per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és a
tárgyalás tartásának szabályairól a Kp. 77.§ (1)-(2) bekezdései rendélkémek.
A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a Kp. 39. § (l) bekezdése szerint adtam
tájékoztatást.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29. § (l)
bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az
E-ügyintézési tv. 9. § (l) bekezdésén alapul. A közigazgatási per tárgyaláson kívül történő
elbírálásáról és a tárgyalás tartásának szabályairól a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Illetéktörvény)
45/A. § (l) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról az Illetéktörvény 62. § (l)
bekezdésének h) pontja rendelkezik.
Budapest, 2023. április 28.
Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos

A Parkinson-kórról

 

Mi a Parkinson-kór?

A Parkinson-kór elsősorban mozgászavart okozó idegrendszeri megbetegedés, amely az idegsejtek folyamatos pusztulásával jár.

Hány embert érint?

Az európai népességben 100 ezer főre vonatkoztatva 150-200 beteggel és évente 15-20 új beteggel számolhatunk. Előfordulása az életkorral nő.

 

Mi az oka a  betegség kialakulásának?

A betegség pontos oka a kiterjedt kutatások ellenére sem ismert. Mai tudásunk szerint az életkor előrehaladtával genetikai hajlamosító tényezők és komplex környezeti ártalmak együttes hatása váltja ki a sejtpusztulást, melynek üteme egyéni. Ezzel együtt fokozatosan csökken az egyik ingerületátvivő anyag, a dopamin termelése.

Hogyan lehet a betegséget megállapítani?

A betegséget a neurológus klinikai tünetek alapján diagnosztizálja. Az egyéb vizsgálatok (például labor, képalkotó eljárások) elsősorban a Parkinsonos tüneteket mutató egyéb betegségektől való elkülönítésben fontosak.

Melyek a betegség tünetei?

A tünetek a sejtpusztulásnak megfelelően fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben enyhék, gyakran a családtagok, ismerősök hamarabb észlelik, mint a beteg. A főbb tünetek a mozgatórendszert érintik, ezeket motoros tüneteknek nevezzük.

A három fő motoros tünet: a mozgás meglassulása, elszegényesedése, az izommerevség és a nyugalomban jelentkező remegés. A betegség kezdetén a tünetek csak a test egyik oldalán jelentkeznek, később kiterjednek a másik oldalra is.

A főbb motoros tünetek miatt:

 • nyugalomban vagy járáskor kézremegés észlelhető
 • a lépéshossz csökken, a járás csoszogó, a karok lendítése elmarad
 • hajlottabb a testtartás, bizonytalanságérzés jelentkezik függőleges helyzetben
 • nehéz a székről való felállás, az ágyban való megfordulás
 • nehéz a lépcsőn járás, főként lefelé
 • nehéz a finommozgások kivitelezése (például gombolkozás, étel aprítása)
 • a beszéd halk, monoton

A betegségnek vannak olyan tünetei, amelyek nem függenek össze a mozgással. Ezek a nem-motoros tünetek az autonóm vagy vegetatív idegrendszert (például izzadás, vérnyomás-szabályozási zavar) vagy az érzékelést érintik (például szaglászavar, szürkületi vakság).

Hogyan kezelik a betegséget?

A Parkinson-kór gyógyítása nem lehetséges, de a tünetei kezelhetők, jól kontrollálhatók, és a páciensek életminősége jelentős mértékben javítható modern eljárásokkal. Minden beteg kezelése egyedi gyógyszerbeállítást igényel. Kezdetben általában egyféle gyógyszert alkalmaznak, a betegség előrehaladtával a különböző hatásmechanizmusú gyógyszereket kombinálják. Egyes esetekben az életminőség javításához eszközös kezelések válhatnak szükségessé, így például funkcionális idegsebészeti beavatkozás (DBS) alkalmazása.

Milyen életmódbeli változtatások hasznosak Parkinson-kórban?

 • rendszeres aktív testmozgás
 • a mindennapi tevékenységek minél további fenntartása
 • alkalmazkodás a nehézségekhez (például gumis derekú ruha és fűző nélküli cipő viselése, írás számítógéppel)
 • többszöri, kisebb mennyiségű étkezés, a fehérjék esti fogyasztása

 


Ma van az Epilepszia Világnapja

Szent Bálint (Valentin) nem csak a szerelmesek, de az epilepsziások védőszentje is, február 14-e ezért az epilepszia világnapja.
Az epilepszia a világ lakosságának körülbelül 1 százalékát érinti. Magyarországon közel 150 000 ember él epilepsziával, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Az epilepsziás rohamok legintenzívebb formáját az úgynevezett tónusos-klónusos rohamok vagy nagyrohamok jelentik. Ezek során a betegek teste megfeszül, majd rázkódni kezd, és az érintettek eszméletüket vesztik. A rohamok általában pár percig tartanak.

Az ennél sokkal gyakoribb, úgynevezett kisrohamok tüneteikben jóval változatosabbak és gyakran járnak tudatzavarral. Ilyenkor a betegek zavartnak tűnnek, a megszokottól eltérően viselkedhetnek vagy beszélhetnek.

Az alábbi két infografika többek között arra is választ ad, mit tegyünk, illetve mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy a környezetünkben valaki epilepsziás rohamot kapott!

Veszprém vármegye lakosainak speciális ellátását  a Csolnoky Ferenc Kórház Epilepszia Szakrendelésének munkatársai biztosítják dr. Imre Piroska főorvos asszony szakmai iránymutatása alapján!

A szakrendelésről minden információt megtalálnak a Csolnoky Ferenc Kórház honlapján! https://csfk.hu/jarobeteg-ellatas/epilepszia-szakrendeles/
#csolnoky #epilepsziavilagnap

 

Az epilepsziárólMit tegyünk


Tisztelt Betegeink!

Újra elérhetővé válik a Diabetológiai szakrendelés.

Dr. Schmidt Anita Belgyógyász, Diabetológus szakorvos fog rendelni az intézményben.

A szakrendelés 2022.09.07-én indul, szerdai napokon 8-16 óráig.
A rendelés beutaló és időpont köteles!
Időpontot kérhet munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között, a 88/593-610 közvetlen hívószámon a Járóbeteg Központ recepcióján.

A beutaló köteles szakrendelésekre csak a beutaló megléte után, a naplósorszám/törzsszám megadásával tudunk időpontot adni!

 

Szeretnénk, hogy a lakosság teljeskörű ellátásban részesüljön, ezért a Diabetológiai szakrendelés kiegészül dietetikai tanácsadással,
amelyre időpontot egyeztetni hétköznapokon 7-15 óráig a 06 70/610 67 57 telefonszámon tudnak.


 

A Zirci Erzsébet Kórház  Krónikus Belgyógyászati Osztálya részére Balogh Gábor egy hideg,meleg vizes vízadagolót adományozott hálája jeléül, az édesapja gondos ápolásáért. Köszönjük a dolgozóink nevében!

Balogh Gábor a hideg-meleg vizes vízadagolóval Balogh Gábor, Törökné Bartók Éva főnővér és Dr. Kotis Mihály Osztályvezető főorvos az adományozott vízadagolóval


A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Járóbeteg Szakellátó Intézetének az ABL-TECHNIC Hungary Kft négy ergonómiailag korszerűen kialakított és deréktámasszal ellátott görgős gázrugós széket adományozott.

Az adományozás célja a munkakörülmények javítása, az egészségkárosodás megelőzése, az emberi adottságoknak a legjobban megfelelő munkaeszköz segítségével.

A képen dr Vermes Tamás Főigazgató, Mátyás Ilona az ABL-TECHNIC Hungary Kft ügyvezető igazgatója , Kuzman Ágnes a Járóbeteg szakellátó vezetője és Turiné Szelthoffer Judit foglalkozás egészségügyi szakasszisztens látható az üzemorvosi rendelőben az átadás pillanatában.

A képen dr Vermes Tamás Főigazgató, Mátyás Ilona az ABL-TECHNIC Hungary Kft ügyvezető igazgatója , Kuzman Ágnes a Járóbeteg szakellátó vezetője és Turiné Szelthoffer Judit foglalkozás egészségügyi szakasszisztens látható az üzemorvosi rendelőben az átadás pillanatában.


Zirc város Semmelweis-napi ünnepségén, a „Zirc Egészségügyéért” szakmai kitüntetésben részesült a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály főnővére, Horváth Mária. Gratulálunk!

Horváth Mária az oklevéllel Horváth Mária kitüntetése


Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,hogy a Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet oltópontja központi intézkedés alapján határozatlan időre bezár.

A továbbiakban az oltást a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban tudják felvenni.


Tisztelt Betegeink!

Újabb terápiás lehetőséggel bővült a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, az afáziás pácienseink részére az AFÁZIA EGYESÜLET segítségével. Az osztály logopédusa irányításával gyakorolhatnak az egyesület által kifejlesztett speciális applikáció segítségével, elősegítve állapotuk javulását.


Tisztelt Betegeink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 4., hétfőtől Intézményünkben újraindítjuk az ambuláns GYÓGYTORNA ellátást az alábbiak szerint:

 

 1. A gyógytorna új helyszínen, a Járóbeteg Központ alagsorában, az Oltópont mellett kialakított tornateremben zajlik!
 2. Gyógytornára előre egyeztetett időpontra érkezhet a beteg. Időpont egyeztetés a gyógytornászokkal történik (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között 88/593-610, kérje a 68-as melléket)
 3. Gyógytorna előtt a recepción minden alkalommal kérjük bejelentkezni.
 4. A kezelésre javasolt saját törölközőt/lepedőt hozni!

Zirc, 2022. 03. 22.


Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Főigagató. Z 26-3/2022. (03.04) sz. Főigazgatói Utasítás Látogatási tilalom visszavonásáról. Hivatkozva az Országos Tisztifőorvos15144-1/2022/EÜIG iktatószámú levelére tájékoztatom a Tisztelt Látogatókat, hogy a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben a látogatási tilalmat 2022. március 04. 08:00 órától visszavonom. Az egészségügyi intézményekben történő látogatásra vonatkozóan az emberi erőforrások miniszterének egyedi utasításában 5/2022 (III.03) foglaltak irányadók: 1. egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra. 2. a COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek - az Eütv. 11.§(3)-(6) bekezdésében a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével - nem látogathatók. 3. Biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában együtműködjenek. 4. Ha a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás, ebben az eetben nincs korlátozva a látogatók számára. 5. A látogatóknak mindvégig az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló 31/. (VII. 7.) EMMI rendelet előírásainak megfelelő maszkot kell viselniük. Zirc, 2022.03.07. dr. Vermes Tamás főigazgató 8420 Zirc, József Attila út 17. Telefon:+36 (88) 593-600 Fax: +36 (88) 593-618 E-mail:zirckadat@invitel.hu honlap: http://www.zirckorhaz.hu


Nemzeti népegészségügyi központ, Iktatószám:30308-1/2021/EÜIG, Tárgy: Látogatási tilalmat elrendelő 42935-4/2020/EÜG.sz. határozat módosítása. Határozat. A Magyarország területén működő összes - közfinanszírozott és nem közfinanszírozott- fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál 2020. december 10-én 42935-4/2020/EÜG. iktatószámon kiadott, látogatási tilalmat elrendelő határozatomban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem: 1. A határozat látogatási tilalmat elrendelő I. pontját jelen határozat kiadásával egyidejüleg visszavonom. 2. a valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 11.§ (3)-(6) bekezdésében foglalt kapcsolattartás lehetőségek folyamatos biztosítására kötelező II. pont rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 3. A látogatás lehetőségét az alábbiak szerint szükséges biztosítani: -A látogatás feltétele, hogy a látogató érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül történt mintavételezés után végzett negatív eredményű SASRS-CoV-2 PCR teszttel rendelkezzen. -A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány vag a negatív SARS-CoV-2 PCR teszt bemutatására. -Egy beteghez naponta egy látogató bemehet, maximum 60 perces időtartamra. -A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek - az Eütv. 11. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - nem látogathatók. -Biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének magakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában együttműködjenek. -Az egészségügyi intézménybe történő belépéskor testhőmérséklet mérés szükséges. -Amennyiben a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás, ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma. Jelen határozatomat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom. Egészségügyi Igazgatási Főosztály. Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: +36 1 476 1100, e-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977 Felhívom a figyelmet, hogy a határozatomban előírtak megsértése esetén-külön jogszabályban meghatározott 30.000, -Ft-tól 5.000.000, -Ft-ig terjedő egészségügyi bírság kiszabásának van helye. Határozatom annak közlésével végleges. Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést követő naptól számított 30 napon belül, a felperes székhelye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez - címzett, de a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (továbbiakban: NNK) benyújtott keresetlevéllel. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:E-ügyintézési tv.) 9.§(1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő. A közigazgatási per illetéke 30.000,-Ft, amely vonatkozásában a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a vádiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonástól vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Indoklás. 2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi - járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében a Kormány 2020. november 4. napjával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hírdetett ki. Az országos tisztifőorvos 2020. március 8-ától visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában, mely határozatot többször módosított és kiegészített. 2020. december 10-én 42935-4/2020/EÜG. iktatószámon kiadott határozat egységes szerkezetbe foglalva rendelkezett a látogatási tilalom elrendeléséről az egészségügyi intézményekben. Az Eütv. 74.§(2)-(3) bekezdése szerint: "74. §(2) Járvány esetén korlátozható vagy megtiltható a) minden olyan intézmény működése, illetve rendezvény és tevékenység, amely a járvány terjedését elősegítheti,(...)d) a fekvőbeteg-gyógyintézet látogatása,(...). (3) Az egészségügyi államigazgatási szerveknek a (2) bekezdés alapján hozott határozata - közegészségügyi vagy járványügyi okból - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható." Az Eutv. 56.§ (5) bekezdése szerint: "(5) A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben meghatározott fertőző betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet . évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet előidézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos formában, illetve a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan előforduló betegség vagy állapot is." Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:EHI tv.) 11. § (5) bekezdés szerint: "Az egészségügyi államigazgatási szerv járványveszély esetén közvetlenül megteheti mindazon hatósági intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a járványveszély elhárítása érdekében szükségesek. Az ebben a körben hozott határozat - közegészségügyi vagy járványügyi okból - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható." A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet (a továbbiakban:NM rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése szerint "Az egészségügyért felelős miniszter a fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos jogkörét az országos tisztifőorvos útján látja el. Az országos tisztifőorvos a járványveszély elhárítása és az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi, ennek keretében közvetlenül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a járványveszély elhárítása és megszüntetése érdekében szükségesek." Az Eütv. 11. § (3) - (6) bekezdése további, a látogatáson kívüli személyes kapcsolattartási jogokat állapít meg a következők szerint. "(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van. (4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. (5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. (6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásának és vallása szabad gyakorlásának joga." Ezekben az esetekben is indokolt azonban a járványveszélyre tekintettel a fertőzés elleni fokozott védelem biztosítása. Az Eütv. 230. § (4) bekezdése szerint az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tényleges működése kiterjed (...) b) az egészségügyi ellátó rendszer szervezetének és működésének szükséges mértékű átalakítására, c) az egészségügyiválsághelyzet felszámolásához szükséges irányítási és vezetési koordinációs rend bevezetésére, d) a beteg egészségügyi ellátására, (...) i) a feladatok, erőforrások és eszközök koordinálására. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:Ehi.) 6. § (1) bekezdésének 1) pontja alapján az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében közvetlenül intézkedik, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, természeti csapás és egyéb katasztrófák, hirtelen fellépő orvoshiány stb.) szükségessé teszi. 2021 januárjában az oltási tervben foglaltak szerint megkezdődőtt a koronavírus elleni védőoltások beadása, melynek eredményeként a lakosság átoltottsági aránya folyamatosan nő. Ezen tényre, a járványügyi helyzet kedvező alakulására, valamint a betegeket a látogatás korlátozása miatt érintő lelki teherre tekintettel hivatalomnál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2021. május 13-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárás indult. A fent leírtak figyelembe vételével a Magyarország területén működő összes - közfinanszírozott és nem közfinanszírozott - fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál 2020. december 10-én 42935-4/2020/EÜG. iktatószámon kiadott, látogatási tilalmat elrendelő határozatomban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról rendelkeztem. Az egészségügyi intézményekben ellátottak, az ott dolgozók, valamint a látogatók egészségének megóvása érdekében - figyelemmel arra, hogy a veszélhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is érvényben van - jeln határozat 3. pontjában meghatároztam a látogatás szabályit. Jelen eljárás megindítására vonatkozó értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőztem. Döntésem kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Az Ákr. 85. § (6) bekezdése szerint: "Ha a hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, valamint törvény rendelkezése alapján a döntést nem az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő módon közli, a döntést írásban is megküldi. A döntés közlésének napja ilyenkor - kizárólag a jogorvoslati határidők számításának szempontjából - az írásbeli közlés napja." Az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségét az Ehi tv. 13/A. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. Jelen határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (Ehitv.) 11. § (5) bekezdésében és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az Ákr. 80.-81. §-a alapján hoztam meg. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2) Korm.rendelet 13. § (3) bekezdése határozza meg. A határozat annak közlésével az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges, azonnal végrehajthatóvá nyilvánításáról az Ehitv. 11 § (5) bekezdése alapján rendelkezem. Határozatom ellen a fellebbezési jogot az Ákr 116. § (1)-(2) bekezdése alapján zártam ki. A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye. A Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) és 12. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése c) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29. § (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608.§-án valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9.§ (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és a tárgyalás tartásának szabályairól a Kp. 77.§ (1)-(2) bekezdései rendelkeznek. A keresetlevél benyújtásának helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése szerint adtam tájékoztatást. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29. § (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról az Illetéktörvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik. Budapest, 2021. május 19. Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos . Jóváhagyom: Budapest, 2021. május 19. Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter. Erről értesül: 1. Valemennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2. Valamennyi Kormányhivatal 3. Országos Kórházi Főigazgatóság 4. Országos Mentőszolgálat 5. Irattár


Köszönjük az elismerő szavakat!

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tisztelt Elnök Úr!

Május 12-e az Ápolók Nemzetközi Napja, ennek alkalmából Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató az alábbi levélben köszönti az egészségügyi szakdolgozókat. Ezúton kérjük szíves segítségét a köszönőlevél dolgozókhoz történő eljuttatásában.

Tisztelt Ápoló Kollégám!

Híres orvosokról gyakran hallani: orvosokról, akiknek tudása, gyakorlata és hozzáértése méltán érdemli ki a társadalom egyöntetű elismerését.

Híres ápolókról azonban sokkal ritkábban – szinte sohasem – hallunk. Pedig azok, akik akár csak egyetlen alkalommal is, de megtapasztalták egy egészségügyi intézmény különleges világát, jól tudják, hogy gyógyítás nem létezik ápolók nélkül. Önök a magyar egészségügy sokszor névtelen hősei, akik ennek a rendszernek az alapját adják, akik a betegágy mellett fáradhatatlanul, ismerőseinkkel, barátainkkal, családtagjainkkal, vagy akár velünk együtt küzdenek a gyógyulásért. Gondoskodásukkal segítik, biztató szavaikkal pedig bátorítják az elesetteket a legnehezebb pillanatokban is.

Nehéz kifejezni mindazt a hálát, amivel tartozunk Önöknek: az elmúlt több mint egy esztendőben lassan elfogytak a köszönet szavai.

Nincs az az elismerés, amely méltó módon fejezné ki a megmentett emberi életek igazi értékét, mégis minden erőnkkel a jövőben is arra kell törekednünk, hogy emberileg és anyagilag egyaránt elismerjük Önöket. Célunk az, hogy magasztos hivatásuk ismét életpályát jelentsen minden arra elhivatott honfitársunknak. Tudjuk jól, hogy még sok feladatunk van ezen a területen is, de Önökkel együtt töretlen hittel dolgozunk a magyar egészségügy megújításán, amely nemcsak a gyógyító intézményekre, az ellátás körülményeire, hanem szakdolgozóink szakmai fejlődésére és pénzügyi megbecsülésére is kiterjed.

Egy igazán jó ápoló ugyan sok mindent megtanulhat, sok mindenre kiképezhetik – de a munkája, sőt: élete lényegét képező emberséget, és a hivatása iránti alázatot nem lehet tanítani. Valójában ez az, ami képessé teszi Önöket ennek a szinte lehetetlen feladatnak az ellátására. Büszkék lehetünk minden magyar egészségügyi szakdolgozóra, akik nap, mint nap tanúbizonyságot tesznek ezekről a nemes tulajdonságokról.

Az Ápolók Nemzetközi Világnapján őszinte hálámat fejezem ki a betegekért dolgozó, harcoló ápolók nagy családjának.

Köszönöm az elkötelezettségüket, kitartásukat!

Köszönettel és tisztelettel:

Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató úr megbízásából,

Dr.Raffay Bálint

főigazgatói hivatalvezető

Főigazgatói Hivatal

Május 12. ápolók napja. Köszönjük! Országos Kórházi Főigazgatóság


Köszönjük az elismerő szavakat!

Országos Kórház-Főparancsnok. Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Ápoló Hölgyek és Urak! Országos kóház-főparancsnoki feladatkörömnél fogva lehetőségem nyílt a 2020. március 29-től működő kórházparancsnoki rendszeren keresztül bepillantást nyerni az egészségügyi intézmények életébe, és a kórházak ápolóinak helytállását nem hétköznapi, hanem egy világméretű pandémiás időszak, a koronavírus-járvány okozta kihívások során megismerni. Több mint egy éven keresztül a világjárvány újabb és újabb, egyre erősödő hullámai során figyelemmel kísérhettük heorikus küzdelmüket, amelyet a fertőzés megakadályozása során tanúsítottak. Így láthattam azt, amely talán nem minden állampolgár számára ismert, hogy a koronavírus-járvány elleni sikeres fellépés és eredményes küzdelem csak a kórházakban tapasztalt együttműködéssel és összhanggal, az egyéni érdekeket a köz érdekében háttérbe szorító csapatmunkával lehetséges, ahol orvosok, ápolók, rezidensek, valamennyi egészségügyi dolgozó vállvetve és együtt küzdve egyetlen célt tartott szem előtt, segítséget nyújtani, gyógyítani, életeket menteni. Az Önök munkájának elismerésére Florence Nightingale angol ápolónő fáradozásinak elismeréseként születésének napjára esik az ápolók 2021. május 12-ei nemzetközi napja. Florence Nightingale-nek (akit a betegek közötti fáradhatatlan éjszakai őrjáratai miatt "lámpás hölgyként" ismert a történelem) a betegellátásban bevezetett úttörő ötletei mellett véget nem érő, kitartó, fáradhatatlan és önfeláldozó munkásságáért is tisztelettel, elismeréssel adózunk. Élete munkájának legnagyobb eredménye, hogy sikerült az ápolói munkát megbecsült hivatássá emelnie. Napjaink betegápolását látva tapasztaltam, hogy míg Anglia egyetlen Florence Nightingale-t tudhatott magáénak, hazánk valamennyi ápolója vallja, őrzi és viszi tovább az egykori ápolónő szellemét, értékeit és kitartását a COVID-19 fertőzött betegek ellátásával kapcsolatos emberfeletti feladatok leküzdése során is. Ezt az elmúlt időszakban tapasztalt tüzet és önfeláldozást köszönöm Önöknek és családjaiknak, és biztos vagyok győzelmükben a koronavírus-járvánnyal szemben. A Magyarországon élők nagyon sokat köszönhetnek Önöknek, amellyel összefüggésben a magam és a kórházparancsnoki rendszerben szolgálatot teljesítő kollégáim nevében a munkájukhoz és magánéletükhöz további sok sikert és jó egészséget kívánok! Budapest, 2021. május 7. Tisztelettel: Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos kórház-főparancsnok.


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi videóban a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Vermes Tamással készített interjút láthatják. (A műsorban a 6:00 és 33:13 perc között találják a Kórházzal kapcsolatos híreket.)

Intrjú dr. Vermes Tamással

Zirci TV műsora – 2021. május 7.


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  post COVID tünetekkel a Belgyógyászati szakrendelésünket keressék fel.

A szakrendelés beutaló és időpont köteles.


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi videóban a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Vermes Tamással készített interjút láthatják. (A műsorban a 10:50 és 25:30 perc között találják a Kórházzal kapcsolatos híreket.)

Intrjú dr. Vermes Tamással

Zirci TV műsora – 2021. március 12.


Katonák fertőtlenítették a zirci kórház rehabilitációs osztályát


Jenei Zoltán országos kórház főigazgató levele az egészségügyben dolgozókhoz

Tisztelt Kollégák!

 1. március 1-jével új időszámítás kezdődött a magyar egészségügy történetében.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése abban a reményben történt, hogy tisztább, átláthatóbb, jobban szervezhető viszonyrendszert teremtsünk mind a gyógyító munkában résztvevő szakemberek, mind pedig betegeink számára.

Ezért szeretném köszönetemet kifejezni azoknak az egészségügyben dolgozó munkatársainknak, akik a sok nehézség és bizonytalanság mellett is vállalták, hogy az állami egészségügyi rendszeren belül végzik nélkülözhetetlen közszolgálati tevékenységüket a jövőben is!

Tudom, hogy rengeteg feladatunk van még, a következő hónapokban számtalan kérdést át kell gondolnunk és megnyugtatóan rendezni azért, hogy a munkavégzéshez szükséges minden feltétel rendelkezésre álljon.

Hálás vagyok, hogy bizalmat adtak a folytatáshoz, amire csak egy válasz lehetséges: még több energiával fogunk közösen azon dolgozni, hogy a magyar egészségügy átalakítása sikeres lehessen.

Nem mehetünk el szó nélkül azok mellett sem, akik bármilyen ok miatt, de úgy döntöttek, hogy nem maradnak az állami szférában. Eddigi munkájukért őket is elismerés illeti. Döntésüket, ha nehéz szívvel is, de elfogadom. Tudom jól, hogy nem lehetett egyszerű kilépni abból a rendszerből, ami sokuknak többet jelentett a hivatásuknál is.

Őszintén kívánok Nekik is sok sikert és reményeim szerint tudásukat – még ha más formában is  –, de a nagyon széles egészségügyi szektorban fogják majd hasznosítani, amely munkánk által megújul.

Jenei Zoltán országos kórház főigazgató


Búcsút vettünk dr. Monszpart László főorvos úrtól, városunk díszpolgárától

Búcsút vettünk dr. Monszpart László főorvos úrtól, városunk díszpolgárától
kép:halasinfo


Újabb köszönet kedves betegünktől:

A Zirci Erzsébet Kórház rehabilitációs részlegéről sok jót, dicséretet halottam, tudom, hogy Zirctől távolabbi helységekből érkezők is találtak itt gyógyulást.

E sok dicséret megalapozottságáról magam is meggyőződhettem.

 1. június 19-én combnyaktörés utáni rehabilitációs kezelésre kerültem az intézménybe.

Ekkor még egy hetes kórházi ápolás, műtét után elég elesett állapotban voltam. Nagy szükségem volt a további ápolásra, erősítésre.

Megérkezésem után azonnal gondoskodó ápolók fogadtak. Szobám egy 5 ágyas, nagy, világos, levegős terem volt. Az épületben makulátlan tisztaság uralkodott.

Gondoskodó, segítő, türelmes, kedves ápolók kezébe kerültem. Látták, hogy még szükségem van segítségre.  Ezt meg is adták, de nagyon okosan, ahogy látták gyógyulásomat, a segítség átment odafigyelésbe, biztatásba, szerető, kedves gondoskodásba.

A gyors javulásomnak fő alapja volt a nagyszerű gyógytorna. Gyógytornászaink nagy szakértelemmel, türelemmel, szeretettel segítettek a gyógyulásban, erősödésben, önállósodásban.

Nekem a gyógytornára volt a legnagyobb szükségem, de láttam, hogy ezen kívül rengeteg féle kezelésre van lehetőség.

Három heti gondos ápolás után megerősödve, önállósodva, gyógyultan kerültem vissza otthonomba.

Most magam is meggyőződtem, hogy a sok dicséretnek, amit előzőleg hallottam, megvan az alapja.

Örülhetünk és büszkék lehetünk, hogy városunkban ilyen egészségi intézmény működik, ami mindannyiunk számára értékes, hasznos munkát végez, s amelynek jó híre nem alaptalanul eljut távoli vidékekre.

Takács Istvánné

Zirc

Köszönjük az elismerő szavakat, nagy öröm számunkra, hogy jól érezte itt magát és sokat javult az állapota.

Kórházvezetés


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi videóban a Covid vírussal és az oltással kapcsolatban készült interjút láthatják. (A műsorban a 01:38 és 34:25 perc között.)

Intrjú dr. Vermes Tamással

Zirci TV műsora – 2021. január 22.


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi videóban a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Vermes Tamással készített interjút láthatják. (A műsorban a 24:30 és 40:45 perc között találják a Kórházzal kapcsolatos híreket.)

Intrjú dr. Vermes Tamással

Zirci TV műsora – 2020. december 11.


Virágozzon az idők végezetéig!

Alapításának 120. évfordulóját ünnepelte a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

A közelmúltban megépített épületszárny teraszáról katonazene szólt, a felújított kórházi parkban pedig szép számmal gyülekeztek az ünneplők, közöttük egykori és jelenlegi kórházi dolgozók. Az egészségügyi intézmény két század fordulójáig visszanyúló múltjára emlékezett, és könyvet is megjelentettek a kerek évforduló alkalmából. további részletek (PDF)…


A zirci kórház alapításának 120. évfordulója és az alkalomra megjelent könyv kapcsán rendeztek a bakonyi városban nagyszabású ünnepséget.
Százhúsz esztendeje alapították a zirci városi kórházat.

Forrás:VEOL


Az FFP és a sebészeti maszk helyes használata


Tisztelt jelenlegi és múltbéli Munkatársaink!

Kórházunk idén ünnepli alapításának 120. évfordulóját, mely alkalomból 2020. szeptember 4.-én 13 órakor emlékünnepséget tartunk a kórház Krónikus Belgyógyászati épület új parkjában.

Tisztelettel hívjuk Önöket erre az ünnepségre, melyet szeretnénk közösen, családias hangulatban ünnepelni a kórház minden dolgozójával – akik jelenleg és régebben is sokat tettek intézményünkért.

Az ünnepségen a 120 éves évfordulóra elkészült kórháztörténeti könyv bemutatójára is sor kerül, a könyv megvásárlására is lehetőség lesz (ezen a napon 1000 Ft/db áron).

Szeretettel várjuk Önöket!

A kórház vezetősége


Újabb köszönet kedves betegünktől:

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Dr. VERMES TAMÁS úr főigazgató

Tisztelt Főigazgató Úr!

Azok közé a szerencsés betegek közé tartozom, akiknek műtét utáni rehabilitációjára – immár a második esetben – a zirci kórházban került sor. Első alkalommal 2013 márciusában töltöttem három hetet az önök intézményében.  Emlékezetes év, a váratlan nagy március 15.-i hóesés miatt. Járókerettel érkeztem és a kezelések után már bottal távoztam. Természetes volt számomra, hogy a második csípőprotézis műtétet követően is a zirci kórházba kérjem a felvételemet.

Hét év után nagy és kellemes meglepetés volt látni a fejlődést. A rendezett park látványa, a gépkocsi parkoló napelemes tetőszerkezete már is jó benyomást tesz az érkezőre.

A tornatermek felszereltsége pedig példamutató. Annak az igazolása, hogy vannak olyan vezetők, szakemberek, akik élni tudnak a pályázati lehetőségekkel. Gratulálok mindazoknak, akik ebben a sikeresen fejlesztésben eredményesen részt vettek.

Szeretném megköszönni dr. Horváth Sándor osztályvezető főorvosnak és az irányításával működő Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály dolgozóinak, hogy kiszámítható és követhető pontos napirend mellett zajlanak a kezelések. Jó betegnek lenni ott, ahol rend és tisztaság van. A kórtermekben és a közösségi terekben egyaránt.Az osztály munkatársaival harmonikus volt az orvos-beteg és a nővér-beteg kapcsolat. Figyelemmel kísérték rehabilitálódásunk folyamatát, ápoltak bennünket, teljesítették kéréseinket és egy-egy biztató szóval, dicsérettel láthatóan velünk együtt örültek az eredményeinknek.
Az orvosok és a nővérek készségesek voltak. A járványveszély bejelentését követően is a nyugalmat sugározó magatartásuknak köszönhetően biztonságban érezhettük magunkat. Marcsi, az osztályvezető főnővér folyamatosan látható és mindenkor megszólítható volt a betegek számára is.
Minden elismerést megérdemelnek a gyógytornászok. Varga Gergely vezetésével, remek munkát végeznek. Személy szerint külön köszönettel tartozom Varga Gergelynek és Varga Dórinak, Nagyné Juditnak, Andinak és Évának a fizioterápián. Nekik is köszönhetem, hogy most is – ahogy évekkel ezelőtt is – járókerettel érkeztem, de a kezelések után már segédeszköz nélkül távozhattam a zirci kórházból.

Végül szeretnék köszönetet mondani Nagy Zsolt élelmezés vezetőnek és a konyha dolgozóinak. A változatos étrendért, a menük ízletes elkészítéséért és azért a találékonyságért, amivel a délutáni édesség, gyümölcs is az asztalunkra kerülhetett.

Kívánok további gyógyító munkájukhoz jó egészséget.

Köszönettel és tisztelettel:

Tímár Veronika

a 306-os kórterem egykori lakója

Köszönjük az elismerő szavakat, jól esik, ha a pozitív változásokat és a tisztességes munkát is észreveszik és értékelik pácienseink.

Dr. Vermes Tamás
főigazgató


Szíves tájékoztatásul küldöm az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről szóló tájékoztatást:

e-recept logo

„Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Üdvözlettel,
EESZT Üzemeltetés


Bővítették a kórházi épületet, megújították a parkot

Dr. Vermes Tamás főigazgató köszöntője az új épületszárny teraszán - köszönetet mondott mundenkinek, akik a projekt eredményes megvalósításán dolgoztak. forrás: zirc.hu A nemzeti szalag átvágásával jelképesen is átadták a rendeltetésének az új épületet és a hozzátartozó parkot, balról: Ottó Péter, Zirc város polgármestere, dr.Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr.Csiki Zoltán helettes államtitkár, dr.Vermes Tamás főigazgató és Lőrincz Krisztina, a fenntartó intézmény térségi igazgatója. forrás: zirc.hu Dr.Vermes Tamás főigazgató elmondta, a kertnek szeretnének arborétum jelleget adni, s ennek első lépéseként a vendégek közösen elültettek egy fát az átadó-ünnepség alkalmából. forrás: zirc.hu


Közlemény

Örömmel tájékoztatjuk betegeinket, a hozzátartozókat és a város lakosságát, hogy a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztályának új épületszárnya elkészült. Ezzel egyidejűleg a kórházhoz tartozó park felújítása és a Kálvária kerttel történő egybenyitása is megtörtént. Az épület főbejárata is áthelyezésre került a park felöli oldalra. A halotthűtő és az elhunytakkal történő ügyintézés az új épületszárny alagsorában került elhelyezésre.

Az új épülethez tartozó parkolók a parkban kerültek kialakításra, ezért a közlekedés rendje is változik 2019 július 29.-től.

Az épület megközelítése gyalogosan és gépjárművel egyaránt a Kórház utcai kapun keresztül történik. Az osztályra az épület új főbejáratán át lehet bejutni.

A betegszállítás és a mozgáskorlátozottak bejárata az új épületrész keleti oldalán lévő bejáraton át, az alagsorból liften keresztül történik az 1. emeleten lévő osztályra.

A Lampert optika melletti (József Attila utca felőli) bejárat a gépjármű forgalom elől zárva lesz. A belső udvar megközelítése (élelmezés és étkező, igazgatás, pénztár) gyalogosforgalom számára továbbra is szabad.

Az élelmezés gépjárművel történő megközelítését a Kistérségi Járóbeteg Központ melletti parkoló igénybevételével ajánljuk.

Amint az időjárás engedi, megtörténik az új park növényekkel való beültetése, ezáltal az újonnan kialakított sétányok és pihenők is a betegek és hozzátartozóik kényelmét, komfortérzését szolgálják.

Addig is javasoljuk az új terasz igénybevételét a levegőzéshez.

Bízunk benne, hogy az intézmény újabb fejlesztése, szépítése elnyeri a lakosság és betegeink tetszését és a minőségjavulás segíti gyógyulásukat, pihenésüket.

Zirc, 2019.07.25.

Kórházvezetés

This slideshow requires JavaScript.


OLET Online Lelki Egészség Tanácsadás. Pár kattintás a segítség! Nehezen beszélsz magánéleti gondjaidról? Nincs kivel megosztanod ezeket? Még nem állsz készen egy szakemberrel folytatott személyes találkozásra? Nem ismersz a lakóhelyeden könnyen elérhető lelki egészség tanácsadást? Ha nem vagy még 18 éves, és lelki godjaidra választ keresel, vagy úgy érzed, könnyebben fejezed ki magad írásban, írj nekünk a https://olet.aeek.hu portálra! Az OLET e-mail alapú, ingyenesen igénybe vehető konzultáció, amelynek során akár névtelenül is, online kérhetsz segítséget. Leveledet 3 napon belül segítő hivatású, online tanácsadásra is felkészített mentálhigiénés szakemberek válaszolják meg, és segítenek neked kezelni problémádat vagy megfelelő szolgálathoz, szakemberhez irányítanak. Olyan szülők, tanárok, segítők leveleit is várjuk, akik az érintett 18 év alatti fiatalok életvezetési, tanulási, viselkedési, függőségi, vagy egyéb leki problémáival kapcsolatban szeretnének kérdéseikre választ és támogatást kapni. Az OLET az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátó rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című projekt támogatásával valósul meg. AEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ. SZÉCHENYI 2020 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési alap. Befektetés a jövőbe. Magayarország kormánya.

Pár kattintás a segítség! OLET Online Lelki Egészség Tanácsadás. Mi az a lelki tanácsadás? Tanácsadó lelki szolgáltatásunk célja a lelki egészség megtartása, illetve támogatása. Munkatársaink segítő hivatású, online tanácsadásra is felkészített mentálhigiénés szakemberek, akik a tanácsadást szakmai szabályok és Etika Kódex alapján, önkéntesként végzik. Azonnali beavatkozást igénylő krízisállapot esetén a segítséget kérőt megfelelő szolgálathoz, szakemberhez irányítják. Pszichiátriai betegségek kezelésével és gyógyításával nem foglalkoznak, de ha lelki, életvezetési problémákra utaló jeleket észlelnek, képesek arra (egyben kötelességük), hogy az adott személyt megfelelő szakemberhez irányítsák. Kinek, hogyan segítünk? Olyan 18 év alatti fiatalok, illetve szüleik, tanáraik, segítőik leveleit várjuk, akik életvezetési és lelki problémákkal kapcsolatban szeretnének kérdéseikre választ és támogatást kapni. Szolgálatunknak lelki, életvezetési problémákkal kapcsolatban írhatnak. Mindenki életében lehetnek olyan helyzetek pl.: családi konfliktusok, párkapcsolati, önértékelési, döntési, tanulási nehézségek, függőségekkel (alkohol-, gyógyszer,- kábítószer, vagy internet használattal) kapcsolatos gondok, különböző veszteségek, mint a gyász, vagy munkahely elvesztése), amikor a családtagok, a barátok és imerősök támogatása mellett fontossá válhat egy szakemberrel folytatott konzultáció. A tanácsadó dönti el, hogy milyen módon nyújt segítséget az adott helyzetben. Ha pedig szükséges, segíteni fog a megfeleő szakember megtalálásában is. Miért online? Sok ember számára nehezen elérhető a szóbeli mentálhigiénés tanácsadás és olyanok is vannak, akik tartanak egy személyes találkozástól. Számukra kínál jó lehetőséget az online, e-mail alpú konzultáció, amelynek során névtelenül kérhetnek segítséget. Az OLET portálra érkező levelet kizárólag a szolgálat munkatársa olvassa, aki az első levelet 3 napon belül, a továbbiakat 3 munkanapon belül megválaszolja. Az első levélváltáskor a tanácsadó ismerteti a levélíró számára a levelezés kereteit, célját és menetét. Szeretettel várjuk levelét! Írjon nekünk:https://olet.aeek.hu szolgáltatásunk ingyenes és névtelen! Az OLET az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátó rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című projekt támogatásával valósul meg. AEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ. SZÉCHENYI 2020 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési alap. Befektetés a jövőbe. Magayarország kormánya.

OLET Online Lelki Egészség Tanácsadás. Pár kattintás a segítség! Mi az a lelki tanácsadás? Az OLET online lelki egészség tanácsadási szolgálat célja a lelki egészség megtartása és támogatása. Mindenki életében lehetnek olyan helyzetek, amikor segítségre szorul: -családi konfliktusok, -párkapcsolati nehézségek, - önértékelési problémák, -döntési, tanulási nehézségek, -függőségek (alkohol-, gyógyszer-, kábítószer- vagy internethasználat), -veszteségek (gyász, családtag munkájának elvesztése, lakhatás elvesztése). Ha úgy érzed, hogy azonnali beavatkozást igénylő krízisben vagy, írj nekünk, munkatársaink megfelelő szolgálathoz, szakemberhez irányítanak. Az OLET pszichiátriai betegségek gyógyítását nem vállalja, de ha szükséges, segítséget kapsz megfelelő szakember megtalálásában is. Miért online? Nehezen beszélsz magánéleti gondjaidról? Nincs kivel megosztanod ezeket? Félsz egy szakemberrel folytatott személyes találkozástól? Nincs a lakóhelyeden elérhető mentálhigiénés tanácsadás? Ha ilyen, vagy hasonló helyzetben vagy, számodra kínál jó lehetőséget az OLET e-mail alapú konzultáció, amelynek során névtelenül is, online kérhetsz segítséget. Kinek, hogyan segítünk? Ha nem vagy még 18 éves, életvezetési és lelki gondokkal küzdesz, amelyekre választ keresel és nincs kivel megbeszélned őket, úgy érzed támogatásra van szükséged, írj nekünk! Munkatársaink segítő hivatású, online tanácsadásra is felkészített mentálhigiénés szakemberek, akik a tanácsadást szakmai szabályok és Etika Kódex alapján, önkéntesként végzik. Olyan szülők, tanárok, segítők levelit is várjuk, akik az érintett 18 év alatti fiatalok életvezetési és lelki problémáival kapcsolatban szeretnének kérdéseikre választ és támogatást kapni. Az OLET-re érkező levelet kizárólag a szolgálat munkatársa olvassa, aki az első levelet 3 napon belül, a továbbiakat 3 munkanapon belül megválaszolja. Az első levélváltáskor a tanácsadó ismerteti a levélíró számára a levelezés kereteit, célját és menetét. Szeretettel várjuk leveled! Írj nekünk: https://olet.aeek.hu portálra. Az OLET az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátó rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című projekt támogatásával valósul meg. AEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ. SZÉCHENYI 2020 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési alap. Befektetés a jövőbe. Magayarország kormánya.


Új, kórházi parkolási rendÚ,j kórházi parkolási rend logo

Az épületegyüttes átalakítása, az ésszerűsítés és az utóbbi hónapok megnövekedett gépjármű forgalma szükségessé tette a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet új parkolási rendjének bevezetését. Hat parkolási területen kilencvenhat parkolóhely áll a dolgozók és a betegek rendelkezésére. Van olyan terület is, ahova kizárólag mozgássérültek hajthatnak be. A legjelentősebb változás az, hogy a rehabilitációs osztály melletti parkoló rendszámfelismerő rendszerrel felszerelt sorompóval lesz ellátva. Ezt igénybe vehetik a többhetes kezelésre beutalt betegek is, melynek feltételeiről a felvételt végző nővérek nyújtanak információt. A többi parkolóban a parkolás továbbra is ingyenes. Az új szabályozás május elsején lép életbe.


A zirci fejlesztések, korszerűsítések a magasabb szintű betegellátást szolgálják  /VEOL/


Szemmelweisz napi jutalmazottakAz egészségügyben dolgozókat ünnepelte a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és Zirc Városi Önkormányzat a jubileumi Semmelweis nap alkalmából. Részletek

Szerző: Kelemen Gábor

 

„Zirc Egészségügyéért” szakmai kitüntetésben részesült Valler Ilona, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ápolási igazgatója.

„Zirc Egészségügyéért” szakmai kitüntetésben részesült Valler Ilona, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ápolási igazgatója. Az elismerő oklevél átadására a Semmelweis-napi ünnepség keretében került sor. Részletek

Szerző: Kelemen Gábor

További képek (itt)


Átadásra került a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet napelemes kiserőműve és lerakták a Krónikus Belgyógyászati Épület új szárnyának alapkövét.

KBO bővítés, ünnepélyes szalag átvágás

KBO alapkőletétel


Kedves Betegeink!

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a fizikoterápia, gyógymasszázs és gyógytorna szakrendeléseken számos alkalommal az előjegyzett páciens nem jelent meg és távolmaradását nem jelezte előre. Ezzel más előjegyzett és várólistán lévő betegtársa elől vette el a kezelés lehetőségét. Ennek elkerülésére és a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében az alábbi rendelkezés bevezetését tartottuk szükségesnek:

„Amennyiben az előjegyzett páciens az előre egyeztetett időpontban három egymást követő alkalommal nem jelenik meg, és a távol maradását legalább 24 órával az adott időpont előtt nem jelzi, az előjegyzési listából töröljük.”

Ezt követően a kiírt kezelések folytatása kizárólag újabb időpont egyeztetést követően lehetséges!

Megértését és együttműködését köszönjük!”

Kórházvezetés


Újabb köszönet kedves betegünktől:

Tisztelt Igazgató Asszony és Igazgató Urak!
Ezúton  szeretném köszönetemet kifejezni az Önök által vezetett Intézmény Egynapos Sebészeti részlegén dolgozó Kollégáik magas színvonalú szakmai munkája és emberi hozzáállása miatt!
Budapesti lakos vagyok, mégsem egy budapesti kórházban végeztettem el lábfej korrekciós (bütyök) műtétemet, mert az Önök Intézményének jó híre már korábban eljutott hozzám.
Azonban a tapasztalataim messze meghaladták a várakozásaimat is!.
A Kórház infrastruktúrája, és tisztasága minden igényt kielégítő, nem beszélve a benne dolgozókról!
2017. november 10-én műtött Dr Pintér László. Az altatóorvos Dr Müller Krisztina volt.
Az ápolók pedig: Zrínyi József nappal és őt váltotta éjszakára Kocsányi Istvánné ( Julcsi)
A reggeli elbocsájtást végző Kolléganő nevét sajnos elfelejtettem megkérdezni, pedig Ő is rendkívül kedves volt.
Fenti Kollégáikra méltán lehetnek büszkék!
Azóta bárkivel beszélek – márpedig elég sok emberrel beszélek- mindenkinek mesélem az Önöknél tapasztaltakat.
Mondanom se kell, hogy a legtöbb ember hitetlenkedve hallgatja, hogy: „Jé!! Hát ilyen is van a Magyar egészségügyben”?
Igen van!!
Kérem vigyázzanak erre a remek csapatra és amennyire a lehetőségeikből futja anyagilag és erkölcsileg is becsüljék meg Őket!
Megérdemlik!
Köszönettel:  Karácsony Andrea
(  az aznap ott fekvő további 4 beteg nevében is :))

A kórház valamennyi dolgozója nevében köszönjük a dicsérő szavakat!


Egy kedves betegünk levele:

Tisztelt Főigazgató Úr!

2017. április 11-én visszérműtétem miatt töltöttem egy napot az Önök kórházában. Már az érkezéskor szembetűnő volt a kórház tisztasága, a mosdók jó felszereltsége és ugyanez volt igaz a szobára is.
Ott tartózkodásom alatt mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, különösen a nappalos és az éjszakás ápolók, akik a kórházakról sajnálatos módon kialakult rossz közvéleménnyel szemben hihetetlenül emberségesen, barátságosan bántak velünk, betegekkel, mindamellett a munkájukat is profin végezték.
Természetesen az aneszteziológus hölgyről és az érsebész főorvos úrról ugyanezek mondhatók el.
Már-már olyan érzésem volt, mintha egy magánklinikán ápoltak volna.
Ezúton szeretném Önnek és a kezelésemben, ápolásomban résztvevő kollégáinak szívből megköszönni munkájukat, kedvességüket!
Köszönettel és tisztelettel:
Dobosi Gergely

Köszönjük a dicsérő szavakat!


A nyertes pályázat a megtakarítást szolgálja

Zirc (mah) – A Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet – számos más kórházhoz hasonlóan – pályázott az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatása keretében meghirdetett, a gazdasági hatékonyságot fokozó fejlesztések támogatásra, melynek teljes összege országosan tizenötmilliárd forint volt. Támogatott pályázatuknak köszönhetően a bakonyi kórházban 2017 első félévében 30 512 500 Ft összegű beruházás valósulhat meg, tájékoztatta lapunkat Dr. Vermes Tamás főigazgató. – Folyamatos fejlesztéseink keretében kiemelt helyen szerepelnek a gazdasági hatékonyságot fokozó beruházások, melyek segítségével évek óta kiegyensúlyozott gazdálkodásunk mellett magas színvonalú betegellátást nyújtunk, szép, családias környezetben. Nyertes pályázatunkkal ugyanezt erősítjük, különböző tevékenységeken keresztül, mondta el a főigazgató. Az intézmény költségvetésében jelentős tételt kitevő hulladékszállítási díjat a már bevezetett szelektív hulladékkezelés és a hulladékmennyiség csökkentése mellett hulladékprés vásárlásával tervezik mérsékelni. A keletkezett hulladékot negyedére tömörítő berendezés használata éves viszonylatban mintegy másfélmilliós megtakarítást eredményezhet. A járóbeteg szakellátó műtőjébe műtéti berendezéseket szereznek be, melyek lehetővé teszik a sebészeti és nőgyógyászati műtétek számának emelését, ugyanakkor a költségek csökkenését. Az új takarítógépekkel költséghatékonyabbá válik az épület víz- és vegyszertakarékos tisztántartása. Jelenleg költségeik nagy részét teszi ki a villamosenergia-fogyasztás. Napelemes rendszerük folyamatban lévő kiépítése mellett fényforrásaikat LED-es, részben vezérelt rendszerre cserélik, energiatakarékos hűtőket, az élelmezési osztályra mosogatógépet vásárolnak. A vízvezeték rendszerre, figyelemmel a Magas-Bakony karsztvízének kiemelkedően magas keménységére, mágneses vízlágyító berendezéseket telepítenek, melyek használata megelőzi a vízkő által okozott károkat, takarítási költségeket, jelentősen csökkentve a vízterhelést. Textilazonosító rendszer alkalmazásával az egészségügyi textíliákba rögzített azonosítók segítségével gyorsabbá és automatizálhatóvá válik azonosításuk, számolásuk, precízebbé a nyilvántartásuk, így munkaerő szabadítható fel innen a betegellátás területére. Dr. Vermes Tamás elmondta, a tervezett beruházásokat a januári kezdéstől júniusig tervezik megvalósítani. Éves szinten tizenhatmillió forintot meghaladó összegű megtakarítással számolnak, melyet további beruházások megalapozására, intézményük fejlesztésére fordítanak. A kórház – saját pénzügyi forrásainak felhasználása mellett – az elnyert támogatást a kisváros, valamint az ellátási terület lakossága betegellátásának minőségi fokozására, egészségi állapotának javítására fordítja.
A folyamatosan fejlődő kórház rehabilitációs foglalkoztatója is a minőségi betegellátást szolgálja.


Értesítjük a tisztelt lakosságot és kedves betegeinket, hogy a napokban intézményünkben a tűzoltóság gyakorlatozik, aggodalomra nincs ok! A gyakorlatok elősegítik az esetleges éles helyzetek gyors megoldását.
Képekben:

This slideshow requires JavaScript.


2016. szeptember 27-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei versenyén II. helyezést elért csapatunk:

2016.09.27. meszk, A képen Scheiber Ivett, Somogyiné Oroszi Katalin, Klesitzné Bauer Gabriella, Simon Károlyné és Valler Ilona ápolási igazgató.

Scheiber Ivett, Somogyiné Oroszi Katalin, Klesitzné Bauer Gabriella, Simon Károlyné és Valler Ilona ápolási igazgató.

Gratulálunk a szép eredményhez!