Állásajánlat

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet az egészségügyi szolgálati jogviszony 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet:

 

 

 

Járóbeteg Ellátási Osztály neurológus szakorvos munkakör betöltésére. (letölthető PDF)

 • Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
  Járóbeteg Ellátási Osztály
  neurológus szakorvos munkakör
  betöltésére.

  A feladat elvégzése egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy a 2020. évi C. tv. (Eszjtv.) által engedélyezett személyes közreműködői formában egyaránt történhet.Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő- heti 10 óra

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásai, az 1/2021. (XII.29.) OKFŐ Utasítás és a közös megállapodás feltételei az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Orvosi egyetem és neurológia szakvizsga
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Érvényes működési engedély

   

  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Önkéntes MOK tagság

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követőn azonnal betölthető.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 30.

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: neurológus szakorvos.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2024. április 29.

   

  Kuzman Ágnes

  mb.főigazgató

 

Krónikus Belgyógyászati Osztály ÁPOLÓ munkakör betöltésére. (letölthető PDF)

 • Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

  az egészségügyi szolgálati jogviszony (2020.évi C. törvény) alapján pályázatot hirdet

  Krónikus Belgyógyászati Osztály
  ÁPOLÓ

  munkakör betöltésére.

   

  Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásai az irányadók.

  Ellátandó feladat: Az osztály profiljának megfelelően részvétel a fekvőbeteg ellátásban.             

  Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, OKJ 54-es, illetve OKJ 55-ös ápolói végzettség, vagy annak megfeleltetett korábbi szakképesítés.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres felvétel esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a felvételi eljárással összefüggésben hozzájárul

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 30.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.május 31.

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

  Zirc, 2024. április 29.

   

   

  Kuzman Ágnes

  mb.főigazgató

 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály reumatológus/ mozgásszeri rehabilitációs szakorvos munkakör betöltésére. (letölthető PDF)

 • Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

  az egészségügyi szolgálati jogviszony (2020.évi C. törvény) alapján pályázatot hirdet

  Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

  Reumatológus/ mozgásszervi rehabilitációs szakorvos munkakör betöltésére.

   

  Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő- heti 40 óra

  A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 17-19.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

   

  Illetmény és juttatások

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletének előírásai, az 1/2021. (XII.29.) OKFŐ Utasítás és a közös megállapodás feltételei az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Orvosi egyetem és reumatológiai/ rehabilitációs szakvizsga
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Érvényes működési engedély

   

  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Önkéntes MOK tagság

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
  • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
  • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követőn azonnal betölthető.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 02.

   

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8420 Zirc, József Attila utca 17-19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: reumatológus/ mozgásszervi rehabilitációs szakorvos.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló Bizottság döntése alapján

  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 15 napon belül

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zirckorhaz.hu honlapon szerezhet.

   

   

  Zirc, 2024. május 06.

   

  Kuzman Ágnes

  mb.főigazgató